Menu
Your Cart

Wij versturen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.


Herroepingsrecht

Herroepingsrecht.

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen de plant(en) te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van de plant(en). U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om de plant(en)  terug te zenden. U dient in die tijd de plant(en) wel zodanig te verzorgen en retour  te zenden zodat ze in goede staat weer bij ons retour komen. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

U kunt gebruik maken van het modelformulier dat u bij onze algemene voorwaarden meegestuurd heeft gekregen.

Om de gebruikerservaring op de site te verbeteren en de website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie hierover? Bekijk ons privacy (verklaring).